registracia medzinarodnych domen
Upozornenie - v cenách vo formulári nie sú započítané akcie, ktoré prebiehajú priebežne. Ak práve je akcia na Vami objednané veci, upravená cena sa určí dodatočne.
Ak sa jedná o :
 - preregistráciu existujúcej domény
 - objednávku samostatného webhostingu bez domény
 - presmerovania bez registrácie domény
uveďte to do poznámky vo 4. kroku objednávky

Na registráciu Vašej domény a objednávky služieb je treba urobiť 4 kroky:
 1)  vyplniť kontaktné informácie
 2)  uviesť názov domény a dĺžku registrácie, doménu pre webhosting
 3)  zvoliť si webhosting (náš alebo iný), presmerovanie domény alebo parkovanie domény
 4)  potvrdiť všetky údaje
1) KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

hrubo označené údaje sú povinné
FIRMA - vyplňte v prípade, keď objednávku robí firma:
Názov firmy: IČO: DIČ/IČDPH:
Kontaktná osoba:
Fakturačna adresa
(ulica, číslo, PSČ, mesto):
Štát:
Telefón (pevná linka a mobil):
Fax:
Email:
Poštová adresa pre zaslanie faktúry
– zadať ak je iná ako fakturačná:
 
SÚKROMNÁ OSOBA - vyplňte v prípade, keď objednávku robí sukromná osoba (nie firma):
Meno a priezvisko:
Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto):
Štát:
Telefón (pevná linka a mobil):
Fax:
Email: